True
Informatief.TV - TV kijken via internet, de beste Informatieve tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Het water komt - Alle afleveringen
Het water komt
Het water komt. Weer.

Wat hebben we geleerd van de Watersnoodramp en is dat voldoende om Nederland droog te houden? Aandacht voor de discussie over de Deltawerken, de strijd tegen het water, klimaatverandering, maar ook over het ontsluiten van Zeeland, de groei van toerisme in de provincie en het verhaal van de Biesbosch. De gevolgen van de Watersnoodramp, positief en negatief, komen aan bod.Het water komt
Het water komt: Worstel en kom boven

'Je moet door.' Jarenlang is dat het devies in Zeeland en de andere zwaar getroffen gebieden in Nederland. Er wordt niet of nauwelijks over de Watersnoodramp gepraat. Wat dat betreft is er een parallel met andere grote traumatische gebeurtenissen in de 20e eeuw, zoals de Tweede Wereldoorlog. Het idee is: stop het weg en het verdwijnt. Maar dat is niet zo. Pas na veertig jaar, nadat vanuit Den Haag de eerste landelijke herdenking wordt georganiseerd, worden de trauma's langzaamaan bespreekbaar. Ooggetuigen vertellen over hun traumaverwerking - of het gebrek daaraan - en de zogeheten 'stormneurose'.Het water komt
Het water komt: Waarschuwing in de wind

Was de Watersnoodramp te voorkomen geweest? In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog wordt Walcheren onder water gezet om de Duitsers te verjagen en Zeeland te bevrijden. De Braakman, een zeearm van de Westerschelde, wordt in 1952 gedicht en heel Zeeland loopt er voor uit. Tussen dit alles door schrijft waterstaatkundig ingenieur en medewerker van Rijkswaterstaat Johan van Veen al het eerste Deltaplan: ver vóór de ramp waarschuwt hij dat de dijken kunnen breken. Maar zijn woorden worden in de wind geslagen.Het water komt
Het water komt: Een muur van water

Wat gebeurde er nu precies in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953? Een reconstructie van die fatale nacht. Ooggetuigen vertellen wat ze, vaak als jonge kinderen, hebben meegemaakt. 'Mijn vader zette net de laatste stap op zolder en de trap sloeg weg.' Reddingswerkers zijn dagenlang in touw om mensen van de daken te redden. Een van hen vertelt hoe ze vijf dagen achtereen aan het werk was. 'Je bent net een machine, je doet het, je denkt niet meer.' Ook het verhaal van de Urker vissers die te hulp schoten en van een Terschellingse kapitein en zijn bemanning, die tot de eerste slachtoffers van de ramp behoorden.