True
Informatief.TV - TV kijken via internet, de beste Informatieve tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Argos - Alle afleveringen
Argos
Argos: Het geheim van de spreekkamer

Sinds juli 2023 wordt informatie uit vertrouwelijke gesprekken tussen GGZ-zorgverleners en hun cliënten verzameld om een algoritme te ontwikkelen dat de zorg in Nederland moet verbeteren. Maar wordt die er ook echt beter van? De Nederlandse Zorgautoriteit verzamelt data van zo'n 800.000 mensen die bij een psychiater of psycholoog in behandeling zijn, vaak zonder hun medeweten. Is het gebruik van zoveel data wenselijk, of zelfs toegestaan?Argos
Argos: Geen school voor mijn kind

1771 kinderen blijven thuis van school met een vrijstelling van de leerplicht op basis van het geloof of de denkrichting van hun ouders. Sinds 2014 is het aantal verdrievoudigd. Deze kinderen zijn na zo'n vrijstelling 'vogelvrij' want ze hoeven geen onderwijs te krijgen. Ze verdwijnen van de radar zou je kunnen stellen. Ouders die hiervoor kiezen en leerplichtambtenaren die zich machteloos voelen omdat ze juridisch met lege handen staan en deze groep zien groeien, doen hun verhaal.Argos
Argos: Een glazen bol voor fraude en leefbaarheid

De overheid voorspelt met behulp van schimmige methodes fraude en misstanden in sociaal-economisch zwakkere wijken, naar eigen zeggen om de leefbaarheid te verbeteren. Hoe werkt die 'glazen bol'? Kan deze methode waarbij instanties als Belastingdienst, UWV, politie en gemeenten privacygevoelige gegevens delen ethisch wel door de beugel? Uit een groot aantal documenten over de aanpak blijkt dat buurten compleet worden doorgelicht en dat voor de overheid zelfs 'vrouw in de bijstand met kind' een indicator voor fraude kan zijn, of iemands waterverbruik.Argos
Argos: De invloed van de alcohollobby

Jaarlijks sterven in Nederland 5.000 tot 7.500 mensen aan de gevolgen van alcohol. Toch komt er weinig terecht van de stevige ambities van het kabinet om alcoholgebruik terug te dringen. Hoe kan dat? Staatssecretaris Van Ooijen hief de overlegtafel van alcoholindustrie en gezondheidspartijen zelfs op wegens gebrek aan resultaat. Uit correspondentiestukken blijkt glashelder welke strategieën de alcoholindustrie gebruikt om te proberen het alcoholbeleid te beïnvloeden. Ook de Europese Commissie lanceert plannen voor strenger alcoholbeleid, maar ieder jaar komen miljoenen via subsidies bij de alcoholindustrie terecht.Argos
Argos: Onzichtbare muren

Gewone burgers, vaak met een Marokkaanse achtergrond, op reis voor vakantie of werk wordt de toegang tot Nederland geweigerd. Van de ene op de andere dag belanden zij in een kafkaëske situatie. Ze vertellen over beangstigende ervaringen en hun zoektocht naar de bron van de problemen. Niets wijst erop dat ze ooit iets te maken hebben gehad met terrorisme en ze hebben geen crimineel verleden. Toch worden sommigen zelfs vastgezet op luchthavens in het buitenland, omdat ze een gevaar zouden zijn. Wat ze hebben misdaan, krijgen ze niet te horen. Eenmaal terug in Nederland zeggen de autoriteiten van niets te weten.Argos
Argos: Narcobrigade Grapperhaus was gedoemd te mislukken

Daags na de moord op Derk Wiersum, in september 2019, kondigde toenmalig minister Grapperhaus een speciale antidrugsbrigade aan voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Drie jaar en 160 miljoen euro later is het team alweer opgeheven. Hoe kan dat? Een reconstructie van de totstandkoming van dit team in de eerste uren, dagen en weken na de moord aan de hand van interne mailwisselingen en verhalen van binnenuit.Argos
Argos: De lange arm van Iran

Nederland lijkt het strijdtoneel te worden van het Iraanse regime en zijn tegenstanders. In 2015 werd Ali Motamed en in 2017 Ahmad Mola Nissi hier geliquideerd. Journalist Jacco Versluis reconstrueert de moorden. In 2015 werd Ali Motamed in Almere vermoord. Hij was ooit lid van een verzetsbeweging die in 1981 een bomaanslag pleegde in Iran, met 73 doden als gevolg. De naar Nederland gevluchte Motamed blijkt bloed aan zijn handen te hebben. In hoeverre was de Nederlandse overheid hiervan op de hoogte? De moorden passen in een patroon. Ook elders in Europa zijn tegenstanders van het Iraanse regime bedreigd en geprobeerd te vermoorden.