True
Informatief.TV - TV kijken via internet, de beste Informatieve tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Cafe Weltschmerz - Alle afleveringen
Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #18 Werkende geneesmiddelen tegen Covid 19: Rob Elens en Ab Gietelink

Huisarts Rob Elens is de man die het geneesmiddel Hydroxychloroquine In Nederland op de agenda plaatste. Zijn 1e interview met Ab Gietelink werd na 100.000 views door youtube verwijderd. Zij bespreken hierbij het vervolg van zijn protest en proces tegen de inspectie. Het RIVM zweert bij de 1,5 meter, maar spreekt nauwelijks over medische oplossingen. Elens en Gietelink de beschikbare erkende en verzwegen Corona geneesmiddelen die enerzijds in het ziekenhuis en anderzijds door huisartsen in veel landen worden voorgeschreven.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: De duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Dick Bijl en Ramon Bril

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier mexicaanse griep die in 2009 even langskwam, was een voorproever op corona tijden. Velen van ons dachten dat de overheid wel geleerd zou hebben. Veel te machtige dierenartsen, ingefluisterd door de farmaceutische industrie, hebben noodtoestanden in het leven geroepen die totaal niet nodig waren. De onderzoeken achter het geneesmiddel tamiflu waar nederland zoveel geld in heeft gestopt, bleken volslagen corrupt. De vaccins niet nodig waren zijn op heimelijke wijze getest op de nederlandse bevolking. De kosten zijn groot, en onze overheid niet wijzer. Met corona herhaalt deze gekte zich nog een ordegrootte groter. Dick Bijl neemt ons mee in de duistere praktijken van de farmaceutische industrie. Dick Bijl over Sick Pharma.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #17 Ab Gietelink I Hoe verder met de Stop Lockdown beweging?

Terugblik op een periode met conformistische media. Over erkende en verzwegen Geneesmiddelen. Over de inperking van het Demonstratierecht met beelden van 21 Juni. Over de inhoud en dreiging van de ‘Tijdelijke Wet Covid 19’. Over een vrijzinnig antiautoritaire burgerrechtenbeweging. informatie: Klik hier

Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Lyme, de stille pandemie: Ton Kuik en Ramon Bril

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier Kuik, zelf bekend met ongediagnosticeerde ziekten met life  changing gevolgen, is de kwestie van de ziekte van Lyme diep ingedoken om een dierbare te redden van het verdrinken in ons zorgsysteem. Als natuurkundig ingenieur en besluitvorming deskundige voor onder andere de Deltawerken, ging hij met volle moed het onderzoek in. Na 4 jaar inmiddels bestuurslid van de stichting tekenbeetziekten vindt hij de ene na de andere onfrisse zaak. Lyme en andere tekenbeetziekten hebben zich in tientallen jaren ontwikkeld tot een verborgen pandemie die vele tienduizenden levens alleen al in Nederland heeft ontwricht. De hoogste tijd om in deze door de Covid-19 crisis vertraagde "week van de teek" de stilte te doorbreken op zoek naar het waarom en waartoe.  Voor aanvullende informatie worden in eerste instantie de volgende websites aanbevolen: www.tekenbeetziekten.nl www.weekvandeteek.nl www.lymedisease.org Als literatuur zijn via Amazon.com of bol.com de volgende  (e-)boeken te betrekken: Brian A. Fallon and Jennifer Sotsky " Conquering Lyme Disease Science bridges the great divide" Kris Newby  "Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons" Jenna Luché-Thayer "$Lyme : How Medical Codes Mortally Wound Corruption and Scientific Fraud" Verder is Ton Kuik persoonlijk benaderbaar voor vragen en dialoog via de contactgegevens op www.TBDfoundation.telCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Corona vaagt ons verstand weg, zegt Hoogleraar Filosofie René ten Bos

Voormailg Denker des Vaderlands en Hoogleraar Filosofie René ten Dam schreef een urgent boek "De Corona Storm"met als ondertitel "Hoe een virus ons verstand wegvaagde". De Nijmegenaar met Twentse roots maakte een rit in de auto met me en sprak overhartig over de 26 hoogstukken die de lettes van het alfabet volgden van A tot Z. De trigger om het boek te schrijven kwam van een terloopse uitspraak van Marc Rutte, die tijdens een persconferentie had opgeroepen te stoppen met filosoferen omdat het virus anders zou winnen. In de video behandelen we de hoodstukken BEELDEN, FASCIST, HOOP en WAARSCHIJNLIJKHEID.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: The tragic failure of science and the immunology behind Covid19. Prof. Beda Stadle

Beda Stadler, former director of the immunology department of Bern university speaks out on the corona hysteria around the globe. Not much makes sense, especially because so many obviously false claims have been made from the beginning. The media is fuelling a fire that need not lead to panic. Scientists don’t dare open up in fear of losing career prospects. How could this have gone so much out of hand? Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Pyscholoog Wendy Kroeze alias "Het Bloemenmeisje"

Psycholoog Wendy Kroeze alias "Het Bloemenmeisje" werd in één klap bekend in Nederland en ver daarbuiten. 21 juni demonstreerde ze in vrede op het Malieveld, tegen de Spoedwet. Ze kwam per abuis tussen samengedreven demonstranten en de ME terecht en incasseerde diverse rake klappen. Dat terwijl ze daar stond met bloemen in haar handen en gekleed in een jurkje en teenslippers. Minister President sprak van doorgesnoven Hooligans maar dat beeld herkent Wendy niet. Ze liet zich inspireren door de 4 mei toespraak van Koning Willem Alexander en is voornemens 28 juni weer aanwezig te zijn op de demonstratie in Den Haag.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Corona == SARS1 en de rol van wetenschap - Stefan Noordhoek in gesprek met Dr. Pet

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier nieuwe ‘onbekende’ virus dat de hele wereld in z’n greep houdt is niets meer, maar ook niets minder dan een regelrechte verzwakte mutatie van SARS1 uit 2003. Dr. Peter Borger (moleculaire genetica en biochemie, oprichter van The Independent Research Initiative on Information & Origins) licht in een gesprek met Stefan Noordhoek (ondernemer, interviewde eerder Dr. Wolfgang Wodarg) onder andere zijn publicatie in april in het American Journal of Biomedical Science & Research met deze conclusie toe. Wat waren de consequenties geweest als we deze conclusie eerder hadden onderkend? Hadden we al een medicijn kunnen hebben of een vaccin? Hadden we anders kunnen reageren? Hadden we kunnen weten dat het virus zoveel milder blijkt te zijn dan de wereld oorspronkelijk vreesde en nu blijkt? Wat was de rol van de wetenschap dat er na 2008 geen verder onderzoek meer naar SARS werd gedaan? Wat is überhaupt de stand van de medische wetenschap anno 2020? Hoe staat het met falsificatie, peer-review en ’the Replication Crisis'? Wat moet onze regering nu doen, en wat kunnen we in de toekomst doen? 00:02:56 - Coronavirussen, SARS en MERS 00:08:34 - SARS-CoV-2 is SARS1 00:14:16 - Corona PCR tests zeer onspecifiek 00:18:20 - na 2008 geen onderzoek meer? 00:21:33 - kansen vroegere onderkenning 00:36:09 - virussen muteren altijd naar ongevaarlijker varianten 00:39:00 - Hydroxychloroquine, werking, favisme (G6PD deficiëntie) 00:43:00 - vaccin is onwaarschijnlijk (en indien niet goed getest zeer gevaarlijk) 00:51:03 - 70% vd Medical Science is niet reproduceerbaar (en de ‘Replication Crisis') 01:00:41 - wat nu te doen, wat in de toekomst te doen? Met speciale dank aan Guido Versteeg voor het leggen van het contact met Dr. Peter Borger en het mede voorbereiden van het interview.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: ‘Mijnheer Rutte u misbruikt uw legitimiteit met deze maatregelen!’ Bas Filipini

Bas Filippini is voorzitter en oprichter van Privacy First, een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en de bevordering van het recht op privacy. Deze speech heeft hij uitgesproken ter gelegenheid van de roerige ‘verboden’ demonstratie in Den Haag op zondag 21 juni 2020Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #16 Het volk staat op tegen de Staat die haar grondrechten schendt I Ab Gietelink

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier Prof. Jan Brouwer is hoogleraar Rechten en Samenleving in Groningen. Hij achtte de Coronamaatregelen een schending van onze Grondrechten. Over het oprekken van lokale noodvorderingen, gebrek aan parlementair debat, de inperking van het demonstratierecht en de 1,5 meter. Over de beperking van het huisrecht, de Corona App, het debat over de nieuwe Noodwet en de legitimatiegronden voor burgerlijke ongehoorzaamheid.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: 'Coronabeleid is inhumaan', zegt Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier Erwin Kompanje (klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam) schreef 15 april een openhartige column op zijn persoonlijke Blog. "Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een corona-dode?" was de titel en daarin relativeerde hij de Covid 19 sterfte maar vooral benadrukte hij de humanitaire ramp die zich voltrekt t.g.v. de maatregelen. De tekst was de aanleiding waarom ik contact met hem zocht. Ik haalde Erwin op in zijn woonplaats Barendrecht en reed met hem naar zijn favoriete plek, de Europoort. Op deze plek nestelt een mantelmeeuwenkolonie. De plek brengt nieuwe meeuwen voort maar is tevens de laatste rustplaats voor veel zwakke meeuwen. De column werd verfilmd in een "Spoken Word" vorm, na aanpassing van de initiële webtekst ( www.kompanje.org ) en vormt een filosofisch manifest voor het wijdere perspectief dat verder kijkt dan enkel de IC krapte en de sterftecijfers op korte termijn. Laten we hopen dat er meer kritische geluiden komen van dit intellectuele niveau. Vind je het belangrijk dat dit soort video's worden gemaakt? Steun mij dan en doneer op rekeningnummer NL08SNSB0871120445 t.n.v. F.G. Pasquino. Note: in de programmaleader bevind zich een treffende illustratie van de 1,5 metersamenleving waarvan de auteursrechten niet zijn afgekocht. In goed overleg met de auteur is dit nu geregeld o.v.b. de vermelding van de url van www.myrianermes.nl.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: In klimaatwetenschap is de academische vrijheid vrijwel verdwenen: Guus Berkhout e

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier de President van CLINTEL, professor Guus Berkhout, wordt het hoog tijd dat Academies van Wetenschappen wetenschappers gaan beschermen tegen de inmenging van politieke ideologieën. Waar gaat het interview over? We zijn in het klimaatonderzoek een richting uitgegaan die de wetenschap onwaardig is. De belangen van wetenschap en politiek zijn sterk verstrengeld geraakt. Daardoor is waarheidsvinding al jaren niet meer het uitgangspunt. De geschiedenis zal dat de verantwoordelijke wetenschappers, bestuurders en politici zeer kwalijk nemen. Het gaat daarbij niet alleen om degenen die het kwaad hebben geïnitieerd, maar ook om hen die het hebben gefaciliteerd. CLINTEL waarschuwt dat op basis van onvolwassen wetenschappelijke modellen de wereld een onzinnig klimaatbeleid krijgt opgedrongen en dat in naam van de wetenschap de samenleving ernstig wordt ontwricht.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Stikstof na Remkes - deel 2: ‘de kunst van het loslaten’

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier politiek zit een gezonde ontknoping van het stikstofbeleid in de weg. Dat constateerden 5 gasten die tevens belangrijke spelers zijn in het stikstofdossier vorige week in een door Dick Veerman (Foodlog) gemodereerd gesprek over het complexe dossier. Na het eindadvies van de commissie Remkes staat het weer volop in de belangstelling. Het blijft echter muurvast zitten, zoals afgelopen week bleek na het Kamerdebat over het advies. Het gesprek werd daags voor het debat opgenomen. In dit tweede gesprek gaat Veerman met zijn gasten op zoek naar een manier om het dossier vlot te trekken. Hoewel het moeilijk lijkt in de eerste 30-40 minuten, komt er een oplossing op tafel in de laatste 20. Iemand moet een besluit nemen over de algemene spelregels. Daar heeft de democratie een overheid en dus het parlement voor. Vervolgens treden politiek en overheid terug om de uitwerking aan lokale processen over te laten. Daar kunnen de mensen en bedrijven die door de regels geraakt worden, besluiten hoe ze de pijn het best in hun eigen en het algemeen belang kunnen regelen. Dat kan de Haagse en zelfs de provinciale overheid niet zonder verzet op te roepen. Mensen kunnen het in onderling overleg wel als ze elkaar in hun belangen en ambities proberen te verstaan. Dat zullen ze doen als ze weten dat ze eruit moeten komen vanuit het besef dat ieders belang gehoord en gewogen moet worden om vanuit de wil om samen te leven te komen tot de beste oplossing voor allemaal. Dat betekent geven en nemen en zal zeker ook pijn doen. Het grote verschil met politieke oplossingen: mensen en hun bedrijven zijn maximaal betrokken bij de besluitvorming over hun lot door zelf mee te werken aan de mogelijke oplossingen. Kort samengevat: regering en Kamer kunnen het zich makkelijk maken door principes te kiezen en de kunst van het loslaten te praktiseren. Het dossier is te pijnlijk en ingrijpend om van bovenaf op te lossen. De overheid heeft een rol om de gekozen oplossingen te beoordelen op hun samenhang, maar verplicht zich die over te nemen als ze tot de gewenste algemeen gedefinieerde doelen leiden. De gasten zijn: Rechtsboven: Johan Vollenbroek (directeur MOB), die bij de Raad van State het vorig stikstofbeleid vernietigd kreeg Rechtsonder: Bart Kemp (voorzitter Agractie), de boer die de aanzet gaf tot het grote 1 oktober protest van de Nederlandse boeren op het Malieveld in Den Haag Middenonder: Krijn Poppe (Wageningen Economic Research), econoom en waarnemer van het stikstofdossier Linksonder: prof. Jan-Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut), Nederlands ‘stikstofprofessor’ zoals hij in de pers is gaan heten die in menige opinie zijn licht op het dossier heeft laten schijnen en als adviseur optreedt Rechtsboven: Jos Verstraten, melkveehouder en bestuurder van LTO Melkveehouderij (maar hij spreekt in dit gesprek geheel op persoonlijke titel) Dit gesprek zal - hopelijk - worden vervolgd met reacties van boerenorganisaties, toeleveranciers en afnemers in het Nederlandse agribusiness complex en Tweede Kamerleden.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties, Frank Ruesink en Ramon Bril

23 December, 2005. Twee dagen na een inenting moest het zoontje van Frank Ruesink naar het ziekenhuis met rillingen en hoge koorts. Zijn ogen doods en niemand wist wat er met hem aan de hand was. Maar dat het met een inenting te maken had, dat was niet mogelijk. Alle experts weigerde er over te denken. Frank kon dit niet laten zitten, en ging zelf op onderzoek, en stelt nu dagelijks de lastige vragen aan onze politici die de vaccinatie waarheid verzwijgen. Klik hier Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Spoedwet zonder scrupules: Cees Hamelink en Flavio Pasquino

Het begrip spoedwet is onterecht volgens professor Cees Hamelink. Er is geen spoedeisend argument. Wel worden de burgerrechten ‘tijdelijk’ opgeheven. Deze wet is niet in overeenstemming met onze grondwet. Beter zou volgens Hamelink zijn om de wet eerst grondig voor te leggen aan wat institutionele raadgevende organen.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Viruswaanzin eist: Opheffing Coronamaatregelen I Ab Gietelink interviewt Willem En

Willem Engel (Biofarmaceut) en Jeroen Pols (Jurist) eisen met een stichting viruswaanzin.nl directe opheffing van de Coronamaatregelen. Ab Gietelink (onderzoeksjournalist) legt de kritiek in 21 stellingen aan hen voor: 1. De sterfte en ziektecijfers tonen dat Corona vergelijkbaar is met een stevig griepvirus 2. De Corona crisismaatregelen veroorzaken hoge werkloosheid en overbodig hoge economische kosten. 3. De Coronamaatregelen hebben de Grondrechten opgeschort en strafmaatregelen hebben de rechtsstaat onnodig ernstig beschadigd 4. De Coronamaatregelen hebben het welzijn van 17 miljoen Nederlanders onnodig beschadigd 5. De Coronamaatregelen scheppen onnodig psychologische angsttrauma’s en doen schade aan de geestelijke gezondheid 6. De Coronamaatregelen hebben de gezondheid van de bevolking onnodig beschadigd. 7. Het RIVM haar baseert adviezen op verkeerd gebruikte PCR en AB testen 8. Er wordt met data gemanipuleerd 9. De Coronamaatregelen hebben geen wetenschappelijke basis en en dat is onacceptabel 10. Niet gewone conversatie en niet voorwerpen, maar Aerosols (zwevende microdeeltjes) spelen een hoofdrol bij de spreiding van het virus 11. Hydroxychloroquine is een werkzaam medicijn mits tijdig toegediend, bij voorkeur in combinatie met zink en vitamines 12. Het vrijzinnige Zweden voert een beleid van burgerlijke verantwoordelijkheid en dat is democratischer en succesvoller dan het Nederlandse beleid. 13. De ‘mainstream’ media geven eenzijdige berichtgeving en verzwijgen alternatieven 14. Er zijn betere exits uit de coronacrisis dan mondiale vaccinatie 15. Het virus is nu 17 Juni in Nederland praktisch weg en daarmee vervalt iedere legitimatie onder de Corona-maatregelen 16. De overheid maakt in relatie met Pharma- bedrijven dezelfde beleidsfouten als ten tijde van de Mexicaanse griep (2009) 17. De Wet Publieke Gezondheid in combinatie met de lokale verordeningen bieden onvoldoende juridische basis om de maatregelen voort te zetten 18. Stop de 1,5 meter samenleving 19. Stop de Mondkapjes in het OV 20. De Coronamaatregelen moeten per direct worden opgeheven 21. De Nieuwe Coronawet moet worden afgewezen Zondag 21 Juni 13.00-17.00 DEMONSTRATIE Malieveld Den Haag Donderdag 25 Juni 11.00- 13.00 KORT GEDING Rechtbank Den HaagCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: "Spoedwet in strijd met de eed", stelt Marechaussee Melchior Verbon; met Flavio Pa

Spoedwet in strijd met de eed. Melchior Verbon werkt bij de Koninklijke Marechaussee en is het niet eens met de aanstaande spoedwet, die 1 juli wel eens in werking kan treden. Melchior heeft morele bezwaren verwege zijn eed die hij jaren geleden heeft gezworen voor de vrede en veiligheid van volk en vaderland. 21 juni gaat hij dan ook demonstreren op het Maliveld in Den Haag.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #1 “Alleen vaccinatie kan ons redden”: Willem Middelkoop en Miriam Hekker

Het mantra van minister Hugo de Jonge is; “ alleen vaccinatie is onze redding! “ Alle tekenen zijn dat andere opties, zoals medicijnen, weerstand door goede voeding of luchtverversing niet mogen worden toegepast. Cafe Weltschmerz en Ongehoord Nederland leggen een aantal influencers en deskundigen de vraag voor of dit waar is. Inmiddels heeft het kabinet 325 miljoen uit de staatskas gebruikt om aan de ontwikkeling van het vaccin bij te dragen.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #13 De coronaschade en moeizame heropening van de Cultuurwereld I Ab Gietelink i

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier Maart gingen honderden theaters in Nederland dicht, tienduizenden voorstellingen werden geannuleerd of verplaatst. Alle evenementen voor de hele zomer zijn afgelast. Miljoenen publiekskaarten kunnen niet worden ingevuld en we weten niet hoe we verder mogen. In hoeverre komt het publiek terug? Een bloeiende sector beleeft de grootste crisis sinds de oorlog. Wat moet er nu gebeuren? Draagt de ionisator bij aan de oplossing ? Jan Zoet is Voorzitter Kunsten 92 en directeur Zuiderstrandtheater.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: De Euro: Harde crash of zachte landing? Edgar Wortmann en Ramon Bril

Deze video is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier dat op de bank staat, is niet van u, het is enkel een vordering. Gaat de bank failliet, dan bent u het kwijt. Banken spelen financiële spelletjes waar ze in goede jaren rijk van worden. In slechte jaren moeten deze gokverslaafden gered worden met behulp van uw betaalde belastingen. Worden ze niet gered, dan valt de Euro als munt. Onze eerlijke economie wordt gekaapt door de financiële economie, die nauwelijks bijdraagt aan onze welvaart. Sterker nog, het zijn veelal parasieten. Op 24 juni 2020 bespreekt de Tweede Kamer de toekomst van het geldstelsel. Loopt het uit op een harde crash, of stuurt ze aan op een zachte landing zoals voorgesteld door stichting Ons Geld. Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Ontwijkt het RIVM een mogelijk corona geneesmiddel? Alexander Kalem en Ramon Bril

Waarom ontwijkt het RIVM een mogelijk corona geneesmiddel? Waarom stuurt het RIVM überhaupt aan op een andere oplossing dan een jaarlijkse vaccinatie voor een virus dat mild blijkt en inmiddels afwezig is? Alexander Sascha Kalem en Ramon Bril in gesprek. Alexander Sascha Kalem heeft negen distilleerderijen waar etherische oliën worden geproduceerd uit medicinale planten. Een van de plantensoorten waar hij zich in specialiseert lijkt mogelijk zeer goede effectiviteit te hebben tegen coronavirussen. Er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken waaruit dit blijkt. Opmerkelijk, zeker tijdens een crisis van deze grootte. De FDA uit America reageert snel en adequaat en geeft hem de mogelijkheid zijn oliën te testen. Het RIVM en de instanties in Spanje echter niet. Waarom? Wat maakt dat men zo naargeestig enkel naar een vaccinatie toewerkt?Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Tweede kamer, kom eens in actie! | Column Pieter Lakeman

Deze column van Pieter Lakeman is mede mogelijk gemaakt door de G10: kik hier: Klik hier vraag waardoor de wereld in maart 2020 stapelgek is geworden, ligt nog steeds op tafel. Inmiddels zijn wereldwijd 400.000 personen als coronadode geadministreerd. Dat is één op de 20.000 mensen. Tijdens de Spaanse griep 100 jaar geleden was dat bijna 700 keer zo veel. In Nederland zijn zelfs minder mensen aan corona overleden dan aan de griepepidemie van twee jaar geleden. Corona is geen ernstige ziekte. Dat moeten zelfs de door amateurs beheerste Nederlandse regering en het RIVM wel begrijpen. De regering weigert echter excuses aan te bieden voor de massale vernietiging van banen, bedrijven, carrières, voor de aangerichte schade van € 90 miljard, voor de bangmakerij, voor het beperken van de persoonlijke vrijheid en voor het buiten werking stellen van het parlement. Waarom het kabinet geen excuses durft aan te bieden en niet durft te erkennen dat ze het fout heeft gezien, voor mijn part dat het door de WHO zou zijn bedrogen, is een raadsel.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Complotgekte in Coronatijd met socioloog Dr Jaron Harambam, specialist in Complott

Er heerst een ware "Complot Explosie" over de hele wereld maar is die irrationeel en ridicuul? Als je het mij vraagt niet en daarom wilde ik (Flavio Pasquino, de maker van deze video) graag spreken met socioloog en complottheorie specialist Dr. Jaron Harambam. De Nederlander met Israëlische roots, woont en werkt in Brussel maar is regelmatig in Amsterdam te vinden en dus pakte ik mijn kans om de enigzins ruimdenkende socioloog aan de jas te trekken. Dit naar aanleiding van zijn interview in NU.nl waarin Dr. Harambam pleitte voor een dialoog met complotdenkers, die volgens hem soms gewoon een punt hebben. En zo sta ik er persoonlijk ook in, want de afgelopen maanden waren zo verwarrend en onlogisch dat het vrijwel onmogelijk was om geen complottheorieën aan te hangen en/of te verkennen. Ook ik zocht mijn heil bij Youtube video's en stuitte oa. op David Icke die ook absurde dingen heeft geroepen maar t.a.v. de Covid 19 onstaans geschiedenis en de "hidden agenda's" treffende hypotheses erop nahoudt. Het gesprek met Dr. Harambam was inspirerend, leerzaam en hoopvol en uiteraard hoop ik dat jij dat ook zo ervaart.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Press conference: MH17 – Trial by Media

A press conference ‘MH17 – Trial by Media’ took place in The Hague, Netherlands, on June 6, 2020, in advance of the new sittings of the trial in absentia of three Russians and one Ukrainian in Amsterdam, beginning on June 8. The event was organised by the International platform - Global Rights of Peaceful People (Klik hier and Bonanza Media (Klik hier an international platform of independent journalists. Yana Erlashova, Bonanza Media, presented new and important information on the case. Here you can find the latest video: Klik hier panel of experts from the field of journalism, politology and civil investigation shared the insights and discussed the role of the media in the extremely politicized public discourse. Our guests this time included professor Kees van der Pijl, Dutch independent journalist Eri? van de Beek and German civil investigator and journalist Billy Six.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #11 Hoe openen we de Theaters? | Ab Gietelink interviewt George van Houts

George van Houts (Theatermaker en bekend als oprichter/auteur/ acteur van De Verleiders) wordt geïnterviewd door Ab Gietelink (Artistiek leider van Theater Nomade). Over de gedwongen sluitingen, de massale werkloosheid in de theaterwereld en het gebrek aan protest. Ze bespreken tevens het kunstsubsidiesysteem de kracht van activistisch theater en de vraag hoe wederom tot een bloeiend theaterleven te komen.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #12 Kunnen horeca en theaters open met een ionisatiemachine? I Ab Gietelink interv

Ton Rademaker werkte decennia lang in de research van de Kema Electrotechniek onder meer in China. Het genezende effect op het ademhalingsgestel komt voort uit lucht met extra negatieve ionen. Door negatieve ionen kunnen TBC patiënten in berggebieden en aan Zee genezen. Reeds decennia wordt kunstmatige ionisatie toegepast als middel om ziekenhuizen en andere ruimten te reinigen van stof en bacteriën. Er is zelfs een positief RIVM-rapport over ionisatie en gezondheid (2010). Sinds een aantal jaren komt in wetenschappelijke studies, waaronder een Zweedse studie in Science (2013) naar voren dat ionisatie tevens virussen dood. Rademaker en zijn collegae adviseren daarom de ionisatiemachine als effectief middel tegen het Coronavirus. Is dit eenvoudige en goedkope apparaat de oplossing om horecaruimten en theaterzalen virusvrij te maken ?Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Levensgevaarlijke massahysterie gaat fout volgens het boekje. Michaéla Schippers e

Levensgevaarlijke massahysterie door onze overheden maakt de maatregelen vele malen dodelijker dan het virus zelf. Professor Michaéla Schippers, hoogleraar Behavior en Performance Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam herkent de massa gekte rondom het nieuwe coronavirus direct, ze bestudeert fouten in besluitvorming vanuit een psychologisch persepectief. Het groepsdenken is aan het stuur. Een gevaarlijke mix van vooroordelen, angst en niet willen toegeven fout te zitten. Het gaat fout volgens het boekje, als iemand het opzettelijk zou willen doen had hij het niet beter kunnen aanpakken. Klik hierCafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: #10 Ab Gietelink I Censuur op Internet en Discriminatie van Demonstratierecht

De grote internetplatformen Youtube, Facebook en Twitter censureren in toenemende mate dissidente geluiden en kritiek op de WHO. De belangrijkste video’s die van YouTube werden verwijderd waren kritische geluiden over de coronamaatregelen uit de medische wetenschap zelf. Nederland is beland in het Nieuwe Abnormaal. Het programma behandelt verder de absurditeit van de 1,5 meter samenleving, de verplichte mondkapjes, de aanval van het demonstratierecht en de belofte van de ionisatiemachine.Cafe Weltschmerz
Cafe Weltschmerz: Coronabeleid maakt 83 jarige Suïcidaal! LogoWS

Mary en Anja Brokken trokken aan de bel. Hun vader is 83 jaar en zit al ruim 3 maanden gevangen in een verpleegtehuis. Ben Brokken leidt aan Altzheimer en mist zijn dochters ontzettend. Al die tijd geen knuffel en fysiek contact. Pas sinds kort zien ze elkaar achter een glazen deur maar nog steeds geen aanraking of zoen. En dat heeft er toe geleidt dat Ben nu geen zin meer heeft in het leven en hoopt dat hij morgen niet meer wakker wordt. Mary en Anja zijn verdrietig en schreven een prachtig gedicht op basis van een "Altzheimer" gedicht van Youp van t Hek. Ze vroegen mij om hulp om onzichtare zichtbaar te maken. Het verborgen verdriet van vele hoogbejaarden in isolatie. Mary en Anja willen hen een stem geven middels hun vader. Hun geliefde vader die door dit kabinet en het RIVM in 'zogenaamde'veiligeheid wordt gesteld, terwijl de 83 jarige het virus totaal niet vreest.